Sorteer op

Fedoki in Meppel is een Feest-Speciaalzaak. 

Onze webwinkel is gekoppeld aan een echte winkel gelegen aan de Woldstraat 20 te Meppel.

Tel:   0522-240942

Mail: info@fedoki.nl in Meppel

Wij zijn aangesloten bij de KVK onder nummer 04044027.

Als u vragen heeft over een product kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

voor internetverkoop door Fedoki Kado- en Feestartikelen te Meppel, hierna te noemen Fedoki

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fedoki zijn bij uitsluiting van evt. andere algemene voorwaarden de Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn op het internet te vinden onder: www.fedoki.nl
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u (= besteller= koper) de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt;
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.


Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Fedoki zijn vrijblijvend en Fedoki behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook hiervoor artikel 3.5 ;
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Fedoki. Fedoki is zonder opgave van redenen gerechtigd bestellingen te weigeren, dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering(en) te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt u dit door Fedoki meegedeeld. Getracht wordt dit binnen 10 werkdagen te doen. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarbij dit niet haalbaar is, mocht dit onverhoopt het geval zijn kunt aan de overschrijding geen rechten ontlenen.


Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten, eventueel andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of anders schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten en de kosten voor de verzekering van de verzekering van uw bestelling zijn gebaseerd op de tarieven van TNT. Bij wijziging van deze tarieven behoudt Fedoki zich het recht deze zonder voorafgaande berichtgeving aan te passen;
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 21 weekdagen nadat uw definitieve rekening is opgemaakt , welke wordt opgemaakt nadat u uw bestelling heeft geplaatst (op internet) en de handeling- en verzendkosten zijn toegevoegd en u akkoord bent gegaan met onze verkoopvoorwaarden. De datum van de definitieve rekening is bepalend;
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces dus via IDeal, internetoverschrijving of een normale bankoverschrijving op het bankrekeningnummer dat u per email wordt doorgegeven. U betaalt onder vermelding van uw ordernummer de gekochte goederen op het genoemde rekeningnummer t.n.v. Fedoki te Meppel. Aan uw bestelling kunnen nadere (betaling-/bestel-) voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van de creditering van de bankrekening van Fedoki;
3.4 Het rekeningnummer van Fedoki wordt u alleen ter beschikking gesteld voor het doen van betalingen. U bent niet gerechtigd om het rekeningnummer voor andere doelen te gebruiken/misbruiken;
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Fedoki gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten dan wel te ontbinden.


Artikel 4. Levering

4.1 De door Fedoki opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is, dat van u redelijkerwijze niet kan worden verlangd, dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Mochten producten niet meer leverbaar zijn dan zult u hierover een bericht ontvangen;
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor levering aan u, dan wel gereed zijn om door u te worden afgehaald;
4.3 Daar veel van onze producten handgemaakt zijn kan de kleur en afwerking iets afwijken van de foto op onze website. Dit is echter inherent aan de productiewijze van het product en het medium internet en vormt geen recht tot ruiling of retournering van de producten;
4.4 Als u iets besteld gaat u ook akkoord met acceptatie van de transportverpakking. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste verwijdering van de transportverpakking en draagt hier ook zelf de kosten voor;
4.5 Nadat u de bestelling heeft gedaan, worden door Fedoki de verzendkosten berekend. Nadat deze bepaald zijn worden deze aan uw bestelling toegevoegd en ontvangt u een e-mail. Op deze email staat ook ons rekeningnummer vermeld. Dan kunt u het totale bedrag van uw bestelling (incl. verzendkosten) zien. Hierna wachten wij op uw betaling, (tenzij anders aangegeven in uw opdrachtbevestiging) waarna levering kan plaatsvinden;
4.6 Verzending van goederen vindt altijd plaats op risico van de klant. Desgewenst kunnen pakjes verzekerd verzonden worden – op kosten van de klant-.wanneer de klant niet specifiek op het bestelformulier aangeeft dat hij/zij een verzekerde verzending wenst, dan worden de pakketjes altijd als standaardzending verzonden met TNT. Of door Fedoki persoonlijk bezorgd. Fedoki is niet verantwoordelijk voor met TNT verzonden vermiste en/of zoekgeraakte pakjes of tijdens de verzending opgelopen schade. Fedoki pakt de bestellingen uiteraard met grote zorg in om vermissing/verlies of beschadigingen tijdens transport te voorkomen.


Artikel 5. Garantie

5.1 Behoudens een eventuele fabrieksgarantie, wordt voor geleverde zaken geen garantie gegeven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien een fabrieksgarantie van toepassing is, wordt dit bij de aanbieding ( artikelbeschrijving van het product ) aangegeven;
5.2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij aan de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken en mits deze worden gebruikt conform de aan koper verstrekte handleiding en specificaties;
5.3 Elke garantieverplichting vervalt, wanneer de koper het verrichte of geleverde:
- zelf wijzigt of wijzigingen in of aan de geleverde zaken laat verrichten;
- voor andere dan normaal beoogde doeleinden gebruikt;
- op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/ of onderhouden;

Tevens vervalt elke garantieverplichting wanneer:
- de datum op de afleverbon gewijzigd of onleesbaar is;
- indien u Fedoki, ingeval van een terechte garantieclaim niet tijdig de mogelijkheid, plaats en/ of tijd geeft om de schade op te lossen;
- u ingebreke bent in uw verplichtingen jegens Fedoki;

- bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, brand, stroomuitva ALGEMENE VOORWAARDEN

voor internetverkoop door Fedoki Kado- en Feestartikelen te Meppel, hierna te noemen Fedoki

uikt conform de aan koper verstrekte handleiding en specificaties;
5.3 Elke garantieverplichting vervalt, wanneer de koper het verrichte of geleverde:
- zelf wijzigt of wijzigingen in of aan de geleverde zaken laat verrichten;
- voor andere dan normaal beoogde doeleinden gebruikt;
- op onoordeelkundige wijze heeft behandeld en/ of onderhouden;

Tevens vervalt elke garantieverplichting wanneer:
- de datum op de afleverbon gewijzigd of onleesbaar is;
- indien u Fedoki, ingeval van een terechte garantieclaim niet tijdig de mogelijkheid, plaats en/ of tijd geeft om de schade op te lossen;
- u ingebreke bent in uw verplichtingen jegens Fedoki;

- bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, brand, s l, natuurrampen, terrorisme etc.).

voor eventuele klachten en/of geschillen verwijzen wij u naar http://ec.europa.eu/consumers/odr/ de europese geschillen commissie

Artikel 6. Algemene voorwaarden bij bestelproces binnen Meppel.


1. Vandaag besteld, vandaag geleverd is alleen voor inwoners van Meppel met postcode 7940-7941-7942-7943-7944.
2. Wij controleren uw postcode.
3. De kosten van deze service bedragen€ 2,95 euro
4. Betaalde verzendkosten krijgt u niet retour.
5. Deze service geldt alleen mits het artikel (of artikelen) op voorraad zijn en voor 14.00 uur is besteld.
6. Bestellingen dienen gedaan te worden via de website www.fedoki.nl
7. De service geldt alleen tijdens dagen dat de winkel geopend is (dinsdag t/m zaterdag)
8. Bestellingen moeten direct via iDeal afgerekend worden.
9. De normale bezorgkosten zijn € 4,95. Door tijdens het bestelproces bij verzenden binnen te kiezen voor Meppel betaalt u slechts € 2,95.
10. Wij bieden uw bestelling slechts eenmaal aan.
11. U kunt tijdens het bestelproces aangeven of wij uw bestelling eventueel bij de buren mogen afgeven.
12. U kunt eventueel ook een tijdstip aangeven wanneer het pakje eventueel bezorgt kan worden

Artikel 7. Privacy wet vanaf 25 mei 2018

Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, stemt u hier mee in,
dat uw gegevens worden opgeslagen in de data base van Webwinkel Fedoki.
Deze persoonlijke gegevens worden 7 jaar bewaart voor belasting doeleinden jegens Fedoki.
Ook zijn uw gegevens zichtbaar voor het platform Mijnwinkel.
Verder zullen wij nooit zonder uw toestemming deze gegevens doorgeven aan derde.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 Fedoki Feestwinkel Speciaalzaak | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel